Eximbank được bổ sung hoạt động phái sinh lãi suất, giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo

Thứ tư, 07 Tháng 12 2022 02:25

Ngày 29/11/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 2008/QĐ-NHNN về việc chấp thuận bổ sung vào Điểm 8 Giấy phép hoạt động số 0011/NH-GP ngày 06/04/1992 của Thống đốc NHNN cấp Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), với nội dung “Hoạt động phái sinh lãi suất: giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo”.

Theo đó, Eximbank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 3 Điều 18b Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (đã được sửa đổi, bổ sung) đối với nội dung bổ sung nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 0011/NH-GP ngày 06/04/1992 của Thống đốc NHNN cấp cho Eximbank.

Xem 133 lần