PG Bank ra mắt sản phẩm “Tiền gửi có kỳ hạn cuối kỳ rút gốc trước hạn một phần” dành cho khách hàng tổ chức

Thứ sáu, 18 Tháng 11 2022 07:03

Từ ngày 16/11/2022, Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) chính thức ra mắt sản phẩm “Tiền gửi có kỳ hạn cuối kỳ rút gốc trước hạn một phần”, với loại tiền gửi bằng Việt Nam đồng (VND) hoặc USD (đô la), dành cho khách hàng tổ chức. Theo đó, khách hàng tổ chức có thể rút một phần tiền gửi trước ngày đến hạn mà vẫn được giữ nguyên lãi suất đang áp dụng đối với phần tiền gửi còn lại.

Cụ thể, khách hàng tổ chức tham gia gửi tiền VND/USD, có kỳ hạn gửi từ 01 ngày đến 03 năm theo hình thức tái tục gốc và lãi, với phương thức trả lãi cuối kỳ thì khách hàng được rút một phần tiền gốc trước hạn (không giới hạn số lần rút). Trong trường hợp khách hàng rút trước hạn, lãi suất áp dụng đối với phần tiền gửi rút trước hạn: Áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của PG Bank tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi; Đối với phần tiền gửi còn lại: PG Bank sẽ áp dụng mức lãi suất có kỳ hạn như thỏa thuận ban đầu tại ngày gửi tiền/ngày tái tục.

Tiền gửi rút một phần gốc trước hạn là một sản phẩm ưu việt, giúp khách hàng hoàn toàn chủ động trong việc quản lý nguồn vốn của doanh nghiệp. Từ đó, khách hàng tổ chức sẽ được gia tăng lợi ích, đáp ứng nhu cầu khi cần vốn đột xuất mà không phải tất toán toàn bộ khoản tiền gửi.

Thông tin chi tiết khách hàng liên hệ: Phòng dịch vụ khách hàng 24/7 của PG Bank: 1900 555 574 hoặc (024) 62 555 999.

Xem 139 lần