SCB tặng Coupon lãi suất 0,5%/năm cho khách hàng gửi tiền

Thứ hai, 17 Tháng 10 2022 04:03

Từ ngày 13/10/2022 đến hết ngày 31/10/2022, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) áp dụng chương trình "Thêm ưu đãi - Mãi gắn kết", để tri ân khách hàng tham gia sản phẩm tiền gửi tại quầy.

Cụ thể, SCB sẽ tặng Coupon lãi suất 0,5%/năm cho khách hàng tham gia sản phẩm tiền gửi tại quầy bằng VND có kỳ hạn từ 6 tháng - 11 tháng theo tất cả hình thức lĩnh lãi.

Ưu đãi lãi suất của Coupon được cộng trực tiếp vào lãi suất của tài khoản tiền gửi, đảm bảo tổng lãi suất ưu đãi của khách hàng được hưởng là 0,5%/năm (bao gồm các ưu đãi lãi suất của các chính sách tiền gửi hiện hành đang áp dụng tại SCB, nếu thỏa điều kiện).

Coupon có giá trị từ ngày nắm giữ cho đến hết ngày 31/12/2022 và áp dụng 01 lần cho mỗi khách hàng trên 01 tài khoản tiền gửi mở tại tất cả các điểm giao dịch của SCB. Ưu đãi được áp dụng ngay khi khách hàng gửi tiền và quyết định sử dụng Coupon, lãi suất tặng thêm áp dụng tại thời điểm mở mới tài khoản tiền gửi, không áp dụng đối với tài khoản tái ký tự động.

Lưu ý, ưu đãi sẽ mất đi nếu khách hàng tất toán trước hạn tài khoản tiền gửi. Đối với các trường hợp khách hàng gửi tiền theo hình thức lĩnh lãi trước, lĩnh lãi định kỳ, khi rút vốn trước hạn khách hàng phải hoàn trả phần ưu đãi đã nhận của các kỳ trước đó (nếu có). Trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu tài khoản tiền gửi đã áp dụng ưu đãi lãi suất tặng thêm, người nhận sẽ tiếp tục được hưởng ưu đãi này theo quy định cho đến khi tài khoản tiền gửi đến hạn.

Đối với tài khoản tiền gửi đồng chủ sở hữu, khách hàng đứng tên đại diện trên tài khoản tiền gửi ở thời điểm mở mới sẽ được hưởng ưu đãi của chương trình.

Chương trình "Thêm ưu đãi - Mãi gắn kết" được triển khai nhằm tri ân tới những khách hàng đã tin tưởng, ủng hộ SCB trong giai đoạn vừa qua.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Xem 199 lần