Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt đối với SCB

Thứ hai, 17 Tháng 10 2022 03:47

Để ổn định hoạt động của Ngân hàng Sài Gòn (SCB), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quyết định kiểm soát đặc biệt đối với ngân hàng.

Việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Theo đó, hoạt động của ngân hàng SCB được thực hiện dưới sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước lựa chọn, chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ các ngân hàng thương mại nhà nước (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank) tham gia quản trị, điều hành SCB.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp cần thiết để ngân hàng hoạt động an toàn, lành mạnh.

Xem 234 lần