OCB triển khai việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Thứ hai, 03 Tháng 10 2022 07:30

Theo thông tin công bố ngày 30/9/2022, Hội đồng quản trị Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã thông qua triển khai tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng 30% cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, vốn điều lệ của OCB tăng thêm hơn 4.109 tỷ đồng, từ hơn 13.698 tỷ đồng lên hơn 17.808 tỷ đồng sau khi có chấp thuận của cơ quan chức năng. Tại ĐHCĐ thường niên vào ngày 23/4/2022, trong phương án trình đến cổ đông, OCB cho biết sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ thông qua các hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (50 tỷ đồng đồng), phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Ngân hàng Aozora (hơn 8,8 tỷ đồng) và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30%.

Hiện nay, OCB đã công bố nghị quyết không tiếp tục thực hiện việc phát hành ESOP và phát hành riêng lẻ này trong tháng 9 mà sẽ được thực hiện vào thời điểm khác phù hợp với quy định. Thay vào đó, OCB sẽ triển khai việc phát hành cổ phiếu thưởng 30% cho cổ đông hiện hữu.

Với việc tăng vốn điều lệ lên hơn 17.808 tỷ đồng, sau khi được các cơ quan chức năng chấp thuận, OCB mong muốn hoạt động này sẽ giúp nâng cao năng lực tài chính, tăng trưởng quy mô và năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong thời gian sắp tới.

Xem 146 lần