LienVietPostBank sẽ tăng vốn thêm hơn 5,255 tỷ đồng

Thứ năm, 29 Tháng 9 2022 03:56

Hội đồng Quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 đã được phê duyệt trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Cụ thể, LienVietPostBank sẽ tăng vốn thêm hơn 5,255 tỷ đồng (tương ứng gần 526 triệu cp). Trong đó, Ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15% (tương đương gần 226 triệu cp) và chào bán 300 triệu cp cho cổ đông hiện hữu. Được biết, hiện vốn điều lệ của LienVietPostBank là 15.035.859.930.000 đồng. Sau khi hoàn tất 2 đợt phát hành trên, LienVietPostBank sẽ tăng vốn điều lệ lên mức hơn 20,290 tỷ đồng. Riêng kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ được thực hiện sau vào thời điểm phù hợp.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của LienVietPostBank, cổ đông đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 thêm gần 6,214 tỷ đồng, nâng lên mức gần 21,250 tỷ đồng. Việc tăng vốn được thực hiện qua ba hình thức: Phát hành gần 226 triệu cp để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%; chào bán riêng lẻ gần 96 triệu cp cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ sở hữu nước ngoài sau phát hành tối đa 9.99% và chào bán 300 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 16.44%.

Xem 133 lần