Viet Capital Bank triển khai hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước

Thứ tư, 28 Tháng 9 2022 03:12

Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) vừa cho biết, đang triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%, nhằm giúp doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, Viet Capital Bank hỗ trợ lãi suất 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế, áp dụng đối với khoản vay bằng đồng Việt Nam được ký kết thỏa thuận cho vay từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2023. Các Doanh nghiệp, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất đáp ứng một trong các điều kiện sau: Có ngành nghề đăng ký kinh doanh và mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các trường hợp sau: Hàng không, vận tải kho bãi (H); Du lịch (N79); Dịch vụ lưu trú, ăn uống (I); Giáo dục và đào tạo (P); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (A); Công nghiệp chế biến, chế tạo (C); Xuất bản phần mềm (J582); Lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan (J-62); Hoạt động dịch vụ thông tin (J-63); Hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, chương trình hỗ trợ lãi suất cũng được hỗ trợ cho Doanh nghiệp có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

Khách hàng cần có đề nghị được hỗ trợ lãi suất và đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành cùng quy định của Viet Capital Bank về hoạt động cho vay đối với khách hàng.

Thông tin chi tiết, khách hàng hãy liên hệ với các điểm giao dịch Viet Capital Bank trên toàn quốc hoặc Hotline 1900 555 596 để được hỗ trợ.

Xem 211 lần