Co-opBank tổng kết hoạt động năm 2020, 2021

Thứ sáu, 16 Tháng 9 2022 03:02

Ngày 14/9/2022 tại Hà Nội, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) tổ chức Đại hội đại biểu thành viên năm 2020, 2021. Tham dự Đại hội, có đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc NHNN, các chi nhánh Co-opBank và các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND).

Báo cáo tổng kết hoạt động của Co-opBank đánh giá, năm 2020 và 2021, Co-opBank đã tích cực triển khai các giải pháp cơ cấu lại và xử lý nợ xấu, đảm bảo an toàn hệ thống; Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn công nghệ thông tin,…

Theo ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Co-opBank, trong 02 năm vừa qua có ảnh hưởng không nhỏ tới ngành ngân hàng, Co-opBank và các QTDND. Với quy mô và năng lực tài chính còn khiêm tốn, Co-opBank luôn nỗ lực phấn đấu và có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của hệ thống QTDND thông qua các giải pháp như: Duy trì lãi suất nhận tiền gửi vốn điều hòa của các QTDND cao hơn lãi suất huy động từ dân cư; thực hiện các đợt điều chỉnh lãi suất huy động, điều chỉnh lãi suất tiền vay trong năm 2020, 2021; hỗ trợ nhiều QTDND gặp khó khăn; thực hiện đồng bộ các giải pháp vừa sử dụng vốn hiệu quả vừa đảm bảo sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống; góp phần tích cực chia sẻ lợi ích và giảm khó khăn cho QTDND. Đến 31/12/2021, Co-opBank đã vượt mức kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính do NHNN giao.

Thực hiện chỉ đạo của NHNN, Co-opBank cùng hệ thống QTDND đẩy mạnh cho vay, cung cấp các dịch vụ tài chính, ngân hàng đến khu vực nông nghiệp nông thôn, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống của các thành viên, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội và thúc đẩy chính sách phát triển tam nông, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Co-opBank đã triển khai các biện pháp để hỗ trợ kịp thời hệ thống QTDND, thực hiện tốt vai trò là ngân hàng đầu mối của các QTDND. Hệ thống QTDND ngày càng vững mạnh về năng lực tài chính, chất lượng cán bộ và trình độ quản lý: quy mô tổng tài sản, quy mô vốn điều lệ, huy động vốn và cho vay thành viên tăng của năm 2021 tăng cao so với 2020; tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp...

Thời gian qua, Co-opBank hỗ trợ tích cực về vốn, nhân sự, công nghệ, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho hệ thống QTDND. Đồng thời, áp dụng các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, đẩy mạnh doanh số kinh doanh vốn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn tiền gửi điều hoà của QTDND gửi về Co-opBank, từ đó hoàn thành các chỉ tiêu do NHNN giao.

Đại hội đã công bố kết quả bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát Co-opBank nhiệm kỳ III. Trong đó, ông Nguyễn Quốc Cường được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Vũ Ngọc Khuynh được Đại hội bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Co-opBank nhiệm kỳ III.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Co-opBank đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là công tác liên kết hệ thống QTDND và công tác cơ cấu lại, xử lý các QTDND yếu kém. Đồng thời, biểu dương những kết quả mà Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ, nhân viên Co-opBank đã đạt được trong các năm 2020-2021. Với vai trò là trụ đỡ cho sự phát triển của hệ thống các QTDND, trong năm 2020 - 2021, Co-opBank đã tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ là công cụ quản lý của NHNN đối với hệ thống QTDND, hỗ trợ tích cực và tạo động lực cho các QTDND, tạo nguồn vốn phục vụ thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, hạn chế tín dụng đen, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Theo Phó Thống đốc, sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc đang bước vào giai đoạn mới, ngày càng đi vào chiều sâu với yêu cầu cao hơn, trong bối cảnh thế giới được dự báo có nhiều thay đổi khó lường, đang đặt ra nhiều vấn đề mới, nặng nề, phức tạp hơn cho ngành Ngân hàng nói chung và Co-opBank nói riêng.

Để góp phần cùng hệ thống chính trị và toàn ngành Ngân hàng hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 cũng như cả giai đoạn 2021-2025, Phó Thống đốc yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Co-opBank nhiệm kỳ mới và toàn thể cán bộ, nhân viên của Co-opBank cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực khắc phục những vấn đề còn chưa hoàn thiện, tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 01/CT-NHNN, Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025, các nhiệm vụ khác của ngành Ngân hàng và cụ thể hóa trong chiến lược, kế hoạch kinh doanh của ngân hàng trong thời gian tới, đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Co-opBank trong liên kết hệ thống QTDND.

Trong đó, Co-opBank cần tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, hiện đại hóa, đầu tư đổi mới hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển Co-opBank hiện đại; Khẩn trương xây dựng và triển khai nghiêm túc, hiệu quả Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, phù hợp với định hướng, mục tiêu, giải pháp tại Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ hoạt động của chi nhánh để kịp thời phát hiện và ngăn chặn rủi ro trong hoạt động ngân hàng; Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và hỗ trợ các QTDND, đặc biệt là nhân sự về pháp chế và công nghệ thông tin.

Cùng với đó, với vai trò ngân hàng đầu mối liên kết hệ thống đối với các QTDND thành viên, trong công tác điều hòa vốn và hỗ trợ tài chính, đào tạo, kiểm toán nội bộ. Tiếp tục là công cụ hữu hiệu của NHNN trong công tác kiểm tra, giám sát và tham gia hỗ trợ xử lý các QTDND yếu kém hoặc có dấu hiệu mất an toàn trong hoạt động. Chủ động đề xuất với NHNN về các giải pháp cơ cấu lại mô hình TCTD là Hợp tác xã trong giai đoạn tới và hoàn thiện hành lang pháp lý về cơ chế hỗ trợ QTDND gặp khó khăn.

Phó Thống đốc tin tưởng với những thành tựu mà ngân hàng đã đạt được cùng với sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn hệ thống NHHTX, NHHTX và hệ thống QTDND sẽ nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả tích cực hơn nữa trong thời gian tới; Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành NHHTX nhiệm kỳ mới cũng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong giai đoạn 2022-2026.

Xem 154 lần