ACB được phép cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa

Thứ hai, 12 Tháng 9 2022 03:03

Ngày 08/9/2022, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), cho phép bổ sung nội dung hoạt động tại Giấy phép thành lập và hoạt động theo Quyết định số 1542/QĐ-NHNN.

Theo đó, Thống đốc chấp thuận bổ sung khoản 23 vào Điều 4 Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng số 91/GP-NHNN ngày 19/9/2018 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Á Châu như sau: “23. Cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa”.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu có trách nhiệm thực hiện các thủ tục quy định tại Khoản 3 Điều 18b Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (đã được sửa đổi, bổ sung).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng số 91/GP-NHNN ngày 19/9/2018 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Á Châu.

Xem 148 lần