Eximbank tiếp tục bổ nhiệm Ông Trần Tấn Lộc làm Tổng Giám đốc với nhiệm kỳ 3 năm

Thứ sáu, 09 Tháng 9 2022 03:35

Theo công bố thông tin bất thường của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) được gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM ngày 6/9/2022. Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank đã có Quyết định số 360/2022 bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc, sinh năm 1969, giữ chức danh Tổng Giám đốc Eximbank, với thời hạn bổ nhiệm là 3 năm.

Trước đó, ngày 8/9/2021, Hội đồng Quản trị Eximbank đã bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc giữ chức vụ Tổng Giám đốc của ngân hàng. Ông Lộc là tiến sĩ kinh tế, đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại Eximbank. Trước khi được bổ nhiệm vị trí người đứng đầu trong ban điều hành, ông Lộc đã giữ các vị trí như Phó phòng, Trưởng phòng, trợ lý Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc thường trực, Quyền Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc.

Xem 240 lần