DIV TP. Hồ Chí Minh hoàn thành kế hoạch kiểm tra QTDND

Thứ tư, 24 Tháng 8 2022 03:40

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (DIV TP. Hồ Chí Minh) vừa cho biết, đã thực hiện kiểm tra 06/06 quỹ Tín dụng Nhân dân (QTDND) theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trong năm 2022, hoàn thành 100% kế hoạch được giao tính đến ngày 18/8/2022.

Việc kiểm tra các QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của DIV. Do đó, ngay từ khi nhận được thông tin về phân công, chỉ đạo công tác kiểm tra, DIV TP. Hồ Chí Minh đã khẩn trương lập kế hoạch ưu tiên đối với hoạt động kiểm tra các đơn vị này.

Theo đó, Chi nhánh đã nhanh chóng triển khai nghiên cứu, thu thập dữ liệu, thông tin của các QTDND được phân công kiểm tra; tham dự đầy đủ các buổi tập huấn, đào tạo của DIV về công tác kiểm tra theo chỉ đạo của Thống đốc. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn nội bộ nghiệp vụ kiểm tra cho đội ngũ cán bộ tham gia các Đoàn kiểm tra tại Chi nhánh nhằm thống nhất quy trình, quy định về công tác kiểm tra.

Đồng thời, triển khai công tác chuẩn bị kiểm tra chi tiết, bài bản và đầy đủ. Phân bổ các Đoàn kiểm tra và chia công tác kiểm tra thành 02 giai đoạn đảm bảo khoa học, hợp lý; trong đó tổng lực tập trung nhân sự tiến hành kiểm tra tại các QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN, nhưng vẫn đảm bảo nhân sự và thời gian phù hợp với thực tế hoạt động Chi nhánh.

Kết quả đến nay, Chi nhánh đã sớm hoàn thành công tác kiểm tra 06/06 QTDND (04 đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai và 02 đơn vị thuộc tỉnh Tây Ninh), đạt 100% kế hoạch được giao trong năm 2022 (tăng 50% so với năm 2021). Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các Đoàn kiểm tra luôn tuân thủ quy định của Ngành, Quy chế kiểm tra; xây dựng tác phong đạo đức chuẩn mực, phối hợp tốt với Chi nhánh NHNN tỉnh, chính quyền địa phương trên địa bàn hoạt động của đơn vị được kiểm tra; qua đó góp phần giữ gìn và nâng cao vị thế, hình ảnh của DIV.

Xem 189 lần