6 tháng, Eximbank lãi trước thuế 1,903 tỷ đồng

Thứ hai, 01 Tháng 8 2022 02:47

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 của Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố cho biết, lợi nhuận trước thuế gần 1,094 tỷ đồng, gấp 3.2 lần cùng kỳ.

Trong quý 2, các hoạt động kinh doanh của Eximbank đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động chính đem về gần 1,418 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 44%. Các nguồn thu ngoài lãi đều tăng trưởng so cùng kỳ như lãi từ dịch vụ (+47%), lãi từ kinh doanh ngoại hối (+16%), lãi từ hoạt động khác (gấp 4.4 lần)…

Quý 2/2022, Ngân hàng chỉ tăng 6% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (130 tỷ đồng), do đó Eximbank lãi trước thuế gần 1,094 tỷ đồng, gấp 3.2 lần cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Eximbank giảm 35% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ còn trích hơn 288 tỷ đồng. Kết quả, Eximbank lãi trước thuế gần 1,903 tỷ đồng, gấp 3.4 lần cùng kỳ.

So với kế hoạch 2,500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được đề ra cho cả năm 2022, Eximbank đã thực hiện được 76% sau nửa đầu năm.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản Eximbank tăng 5% so với đầu năm, lên mức 174,582 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 9% (124,528 tỷ đồng) và tiền gửi khách hàng tăng 3% (141,494 tỷ đồng).

Tổng nợ xấu tính đến ngày 30/06/2022 tăng 4% so với đầu năm, ghi nhận 2,343 tỷ đồng. Trong đó, có sự dịch chuyển từ nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ sang nợ có khả năng mất vốn. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm nhẹ từ 1.96% đầu năm xuống còn 1.88%.

Xem 214 lần