MB lãi trước thuế quý 2 tăng 76%

Thứ hai, 01 Tháng 8 2022 02:45

Ngân hàng Quân đội (MB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2, với lợi nhuận trước thuế quý 2 gần 5,987 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ, do giảm 43% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Tính riêng trong quý 2, nguồn thu chính của MB tăng 37% so với cùng kỳ, đạt hơn 8,969 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. Lãi thuần từ dịch vụ giảm nhẹ 2%, chỉ còn hơn 1,010 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi hoạt động kinh doanh bảo hiểm (3,109 tỷ đồng). Hoạt động kinh doanh ngoại hối thu được khoản lãi gần 472 tỷ đồng, tăng 47%, do tăng thu từ kinh doanh ngoại tệ giao ngay và vàng (1,326 tỷ đồng). Đặc biêt, MB dành ra gần 1,375 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 43% so với cùng kỳ. Do đó, MB lãi trước thuế gần 5,987 tỷ đồng, tăng 76%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, MB trích lập 3,500 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 17% so với cùng kỳ, do đó thu được khoản lãi trước thuế hơn 11,896 tỷ đồng, tăng 49%. So với kế hoạch 20,300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đặt ra cho cả năm, MB đã thực hiện được 59% sau nửa đầu năm.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của MB tăng 8% so với đầu năm, lên mức 658,274 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 14%, ghi nhận 415,456 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 3%, ghi nhận được 396,910 tỷ đồng.

Tổng nợ xấu tính đến 30/06/2022 tăng 52% so với đầu năm, chiếm 4,975 tỷ đồng trong tổng dư nợ. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh nhất. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 0.9% đầu năm lên 1.2%.

Xem 237 lần