MB triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP

Thứ hai, 01 Tháng 8 2022 02:21

Từ ngày 25/7, Ngân hàng Quân đội (MB) triển khai hỗ trợ lãi suất 2%/năm (từ nguồn Ngân sách nhà nước) đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Theo đó mức hỗ trợ lãi suất và khoản vay áp dụng:

- Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay được hỗ trợ lãi suất và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian quy định.

- Áp dụng với khoản vay bằng VNĐ có thỏa thuận cho vay được ký kết và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2022 đến ngày 31-12-2023.

Đối tượng áp dụng:

Doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh đáp ứng các điều kiện:

- Có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 6-7-2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, bao gồm: Hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin; trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.

- Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

Xem 203 lần