CHỦ NHẬT, 04/12/2022

TPBank phối hợp thu ngân sách và thanh toán song phương điện tử với Kho bạc Nhà nước

Thứ tư, 29 Tháng 6 2022 03:33

Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) đã triển khai phối hợp thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) và thanh toán song phương điện tử với Kho bạc Nhà nước (KBNN), hướng tới mục tiêu cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế.

Bằng việc triển khai này, TPBank chính thức trở thành điểm chuyên thu NSNN, giúp rút ngắn thời gian nộp thuế cho khách hàng và đảm bảo ghi nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế chính xác, kịp thời.

Theo đó, TPBank và KBNN sẽ kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử về thu NSNN, phối hợp trong việc mở và sử dụng tài khoản chuyên thu của KBNN tại TPBank để thực hiện phối hợp thu, ủy nhiệm thu NSNN. Thông qua đó, toàn bộ các khoản thu NSNN qua TPBank sẽ được ghi nhận trực tiếp ngay vào hệ thống tài khoản chuyên thu của KBNN tại TPBank thay vì phải mất thời gian chuyển tiếp qua tài khoản của KBNN tại ngân hàng khác. Hình thức này giúp khắc phục cơ bản tình trạng sai lệch/ thiếu thông tin khi chuyển chứng từ thu NSNN từ các ngân hàng thương mại về KBNN và các cơ quan thu, đảm bảo việc tra soát thông tin nếu phát sinh sẽ được xử lý trong thời gian ngắn nhất.

Việc hợp tác giữa TPBank và KBNN góp phần mở rộng điểm thu thuế, giúp cải cách các thủ tục hành chính trong hoạt động thu nộp thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và cá nhân khi thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN.

Đây không phải lần đầu tiên TPBank mở rộng liên kết, hợp tác với các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm mang lại những lợi ích tối đa và gia tăng trải nghiệm cho khách hàng. Thực tế, TPBank đã kết nối với Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế với vai trò ngân hàng phối hợp thu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế điện tử, thuế xuất nhập khẩu và thuế trước bạ trên ứng dụng TPBank Biz và quầy giao dịch của TPBank từ năm 2017. Mới đây, TPBank vừa trở thành một trong 6 ngân hàng đầu tiên kết nối xác thực tài khoản với cơ quan thuế qua eTax - Mobile. Trước đó, TPBank là một trong số những ngân hàng tiên phong triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài chính, triển khai cung cấp các giải pháp thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

Xem 248 lần