Agribank tiếp tục miễn 100% phí dịch vụ cho khách hàng tại các tỉnh, thành phố thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16

Thứ tư, 01 Tháng 9 2021 04:52

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cho biết, sẽ tiếp tục thực hiện chính sách miễn phí dịch vụ trên tất cả các kênh giao dịch, nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng trong bối cảnh dịch Covid-19.

Cụ thể, từ ngày 01/09/2021, Agribank miễn 100% phí dịch vụ thanh toán (bao gồm cả phí dịch vụ liên quan đến hoạt động cho vay) đối với tất cả khách hàng khi giao dịch tại quầy và trên các kênh ngân hàng điện tử của Agribank. Chính sách miễn phí dịch vụ này được áp dụng tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện cho đến khi hết thời gian thực hiện cách ly xã hội.

Trước đó, để hỗ trợ người dân vượt qua khó khan, ổn định đời sống và phát triển sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biễn phức tạp, Agribank đã chủ động và tích cực triển khai đồng loạt miễn, giảm các loại phí dịch vụ và lãi suất cho vay như: Miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền trong nước; Miễn 100% phí chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip nội địa; Agribank giảm tiếp 10% so với lãi suất cho vay đang áp dụng; Giảm lãi suất cho vay thẻ tín dụng; Giảm phí cho chủ thẻ Agribank khi rút tiền tại ATM của ngân hàng khác; Miễn phí chuyển tiền cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, lương phục hồi sản xuất.

Song song với các chính sách miễn, giảm phí và lãi suất cho vay, Agribank đã 02 lần triển khai gói tín dụng ưu đãi 100.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với lãi suất thấp hơn từ 2% - 2,5% so với lãi suất cho vay thông thường. Bên cạnh đó, Agribank cũng đã tích cực tháo gỡ khó khăn cho khách hàng trong việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ như: Cơ cấu lại nợ gốc và lãi; Triển khai thêm nhiều chương trình tín dụng ưu đãi khác với quy mô hơn 120.000 tỷ đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng lớn, khách hàng cá nhân, khách hàng xuất nhập khẩu và doanh nghiệp FDI.

Như vậy, trong năm 2021, Agribank ước tính đã và sẽ giảm hơn 7.000 tỷ đồng tiền phí dịch vụ và lãi vay cho các khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên khắp mọi miền tổ quốc. Với việc liên tục triển khai các chính sách miễn và giảm đồng loạt các loại phí dịch vụ và lãi suất cho vay, Agribank mong muốn tiếp thêm nguồn lực, sức mạnh để đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Xem 1288 lần