CHỦ NHẬT, 24/09/2023

Ông Oliver Schwarzhaupt giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PG Bank

Thứ hai, 08 Tháng 5 2023 07:55

Ngày 04/05/2023, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank, mã chúng khoán: PGB) đã có văn bản số 479/2023/CV-PGB công bố thông tin bất thường về việc nhận được văn bản từ chức Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Mạnh Hải. Thời gian có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ông Oliver Schwarzhaupt

Trong đơn từ nhiệm, ông Nguyễn Mạnh Hải cho biết vì lý do cá nhân nên có nguyện vọng từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 05/05/2023.

Cùng ngày, PG Bank cũng có văn bản số 213/2023/TB-PGB thông báo về bổ nhiệm ông Oliver Schwarzhaupt làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, có hiệu lực từ ngày 04/05/2023.

Ngoài ra, PG Bank còn có văn bản số 478/2023/CV-PGB công bố thông tin về việc 03 Thành viên Hội đồng Quản trị của ngân hàng mất tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 4/5/2023.

Cụ thể, 03 Thành viên Hội đồng bị mất tư cách là ông Nguyễn Quang Định - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Trần Ngọc Năm - Thành viên Hội đồng Quản trị và ông Lưu Văn Tuyển - Thành viên Hội đồng Quản trị.

(Nguồn: PG Bank)

Xem 236 lần