Quý I/2023, Agribank Đắk Lắk đạt dư nợ cho vay nền kinh tế tăng gần 300 tỷ đồng

Thứ sáu, 14 Tháng 4 2023 03:39

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Đắk Lắk (Agribank Đắk Lắk) vừa cho biết, kết thúc quý I/2023, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 17.208 tỷ đồng, tăng 263 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 1,6% so với cuối năm 2022.

Quy I 2023 Agribank Dak Lak dat du no cho vay tang

Hình ảnh ngân hàng di động Agribank góp phần đẩy lùi nạn tín dụng đen

Trong bối cảnh 3 tháng đầu năm 2023, tín dụng toàn nền kinh tế tăng trưởng không cao, do khó khăn tại nhiều lĩnh vực khiến nhu cầu vốn chững lại. Vì vậy, kết quả đạt được của Agribank Đắk Lắk là rất đáng được ghi nhận.

Được biết, ngay từ đầu năm, Agribank Đắk Lắk đã chủ động nắm bắt nhu cầu tín dụng trong dân cư và đảm bảo thu xếp đủ nguồn lực về vốn để đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng của khách hàng. Đặc biệt, giúp khách hàng ở khu vực nông thôn dễ tiếp cận tín dụng hơn, góp phần đẩy lùi nạn tín dụng đen.

Cùng với đó, chi nhánh tiếp tục triển khai đồng bộ các sản phẩm tín dụng của Agribank, ưu tiên tín dụng phục vụ “Tam nông”, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng đầu tư sản xuất trong lãnh vực công nghệ chế biến sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, sản xuất hàng xuất khẩu…

Với quy mô đầu tư lên tới hơn 17.000 tỷ đồng, vốn tín dụng của Agribank Đắk Lắk thực sự là đòn bẩy tài chính giúp cho doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân ở khu vực nông thôn trong tỉnh khai thác có hiệu quả, tiềm năng, thế mạnh, góp phần thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

(Nguồn: Agribank)

Xem 211 lần