Năm 2023, VPBank dự kiến chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% và đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 24.000 tỷ đồng

Thứ năm, 30 Tháng 3 2023 02:52

Ngày 28/3, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - VPB) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, được dự kiến tổ chức vào ngày 18/4 tại Hà Nội.

nam 2023 vpbank du kien chia co tuc bang tien ty le 10 va dat muc tieu loi nhuan hon 24000 ty dong

Theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông, trong năm 2023, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 13% lên 24.003 tỷ đồng. Nếu tính trên các hoạt động kinh doanh cốt lõi, mức tăng trưởng lợi nhuận này tương đương 53%.

Tổng tài sản dự kiến tăng 39% lên 877 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá tăng 41% lên 518 nghìn tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng tăng 33% lên 636 nghìn tỷ đồng. Mức tăng trưởng tín dụng thực tế sẽ được thực hiện dựa trên các hạn mức tối đa/quy định của Ngân hàng Nhà nước. Nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Đồng thời, trong khoảng quý 2 hoặc quý 3/2023, VPBank dự kiến thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 10% trong năm nay, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và các điều kiện thực tế của ngân hàng. Số tiền dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt là 7.934 tỷ đồng.

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm 31/12/2022.

Ngoài ra, tại đại hội, VPBank cũng trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành 30,22 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên (ESOP), với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 302,2 tỷ đồng.

Số cổ phiếu này sẽ bị phong tỏa tối đa 3 năm, sẽ được nới lỏng thời gian hạn chế chuyển nhượng tùy thuộc vào chính sách nhân sự trong mỗi thời kỳ.

Đồng thời, VPBank cũng trình cổ đông thông qua việc bán 1,19 tỷ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược Nhật Bản - Sumitomo Mitsui Banking Corporation với giá 30.159 đồng/cổ phiếu, theo thỏa thuận được ký kết ngày 27/3. Số cổ phiếu này tương đương 15% vốn cổ phần VPBank (sau phát hành).

Số tiền thu về là 35.904 tỷ đồng. Sau thương vụ, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng từ 67.434 tỷ đồng lên 79.339 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu từ 103,5 nghìn tỷ đồng lên xấp xỉ 140 nghìn tỷ. Qua đó, đưa VPBank trở thành ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn thứ 2 tại Việt Nam.

Với nguồn vốn điều lệ tăng thêm vào khoảng 11.905 tỷ đồng, VPBank sẽ sử dụng 5.000 tỷ để tăng trưởng nguồn vốn trung dài hạn, để phục vụ nhu cầu cấp tín dụng của khách hàng; 6.000 tỷ để đầu tư góp vốn mua cổ phần công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm và các kế hoạch đầu tư góp vốn khác. Ngoài ra, 905 tỷ đồng đầu tư vào hạ tầng, cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin,…

(Nguồn: VPBank)

Xem 375 lần