PG Bank đặt kế hoạch lãi trước thuế 2023 đạt 530 tỷ đồng

Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 03:23

Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank; mã chứng khoán UPCoM: PGB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với mục tiêu lãi trước thuế 530 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 4.8% so với kết quả năm 2022.

Theo tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023, PG Bank đặt mục tiêu đến cuối năm 2023 đạt 53,051 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 8.3% so với đầu năm. Tổng huy động đạt 47,213 tỷ đồng, tăng 10.6%, trong đó huy động vốn thị trường 1 đạt 35,881 tỷ đồng, tăng 14.8%. Dư nợ tín dụng đạt 35,881 tỷ đồng, tăng 11.2%. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 530 tỷ đồng, tăng 4.8% so với kết quả năm 2022.

Trong năm 2022, PG Bank đạt lợi nhuận sau thuế gần 404 tỷ đồng. Vì vậy, PG Bank Ngân hàng dự định trích lập quỹ bổ sung vốn điều lệ 5% và trích lập quỹ dự phòng tài chính 10%. Lợi nhuận chưa phân phối 2022 còn hơn 343 tỷ đồng.

Về kế hoạch phát triển dài hạn, PG Bank đã trải qua quá trình tái cấu trúc tương đối dài, kể từ năm 2015 đến nay, Ngân hàng không tăng vốn, vốn điều lệ vẫn giữ nguyên 3,000 tỷ đồng và mạng lưới vẫn giữ nguyên là 79 chi nhánh.

Hiện Petrolimex vẫn là cổ đông lớn nhất của PG Bank và đang thực hiện thoái vốn. PG Bank đẵ đặt ra kế hoạch 5 năm (2022-2026) không tăng vốn, không mở rộng mạng lưới và thực hiện tăng trưởng ở mức bình quân của thị trường khoảng 10-15%, phù hợp với chủ trương chung về tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước.

Với mức tăng trưởng bình quân như thế và không tăng vốn, ước tính tổng tài sản của PG Bank đến năm 2026 khoảng 58,000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 830 tỷ đồng. Đây là kế hoạch mà HĐQT PG Bank thông qua trên cơ sở Petrolimex đang là cổ đông lớn.

Tuy nhiên, việc Petrolimex thoái vốn toàn bộ tại PG Bank, sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư mới tham gia vào PG Bank và tiếp tục phát triển PG Bank trên cơ sở Ngân hàng chưa tăng vốn và mở rộng mạng lưới.

(Nguồn: PG Bank)

Xem 114 lần