Agribank tổ chức kiểm tra nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát nội bộ

Thứ tư, 22 Tháng 3 2023 02:20

Ngày 19/03/2023, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) đã chính thức tổ chức kỳ thi kiểm tra nghiệp vụ dành cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát nội bộ của ngân hàng. Kỳ thi diễn ra tại 04 địa điểm gồm: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng.

Agribank to chuc kiem tra nghiep vu 1

Ban Giám thi làm thủ tục vào thi cho các thí sinh

Tham gia kỳ thi có 264 cán bộ, bao gồm Trưởng/Phó Trưởng phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ tại các chi nhánh trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; cán bộ phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ, cán bộ làm công tác kiểm tra nội bộ tại các chi nhánh trên địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Đại diện Khu vực Miền Nam, Khu vực Tây Nam Bộ và Khu vực Miền Trung.

Kỳ thi diễn ra dưới hai hình thức trắc nghiệm bằng phần mềm trên máy tính và tự luận. Các hình thức này đảm bảo kỳ thi được diễn ra chuyên nghiệp, chính xác, đảm bảo công bằng cho tất cả các cán bộ tham gia thi và phù hợp với xu thế công nghệ 4.0 hiện nay.

Agribank to chuc kiem tra nghiep vu 2

88 Trưởng, Phó phòng tại các chi nhánh ở Hà Nội tham dự kỳ thi

Thí sinh dự thi sẽ trả lời các câu hỏi về nghiệp vụ chung bao gồm 130 câu kiến thức về kiểm tra, giám sát, các kiến thức chung về Nội quy lao động, Quy chế quản lý lao động, quản trị điều hành… Ngoài ra, bộ câu hỏi còn có 150 câu về nghiệp vụ tự chọn như các chuyên đề tín dụng, kế toán ngân quỹ, huy động vốn, TTQT&KDNH và sản phẩm dịch vụ. Các thí sinh sẽ thực hiện bài thi trong khoảng thời gian 60 phút gồm 50 câu hỏi nghiệp vụ chung và 40 câu hỏi nghiệp vụ tự chọn về nghiệp vụ kiểm tra giám sát và phần thi tự luận.

Theo đánh giá, đề thi phù hợp với trình độ chuyên môn, phản ánh đúng yêu cầu thực tiễn công tác của cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát. Do công tác chuẩn bị kĩ càng, sự phát huy tối đa của công nghệ và giám sát nghiêm túc của ban tổ chức, kỳ thi đã hoàn thành đúng dự kiến mà không xảy ra bất cứ sự cố nào. Kỳ thi là cơ sở để Agribank đánh giá chất lượng cán bộ lãnh đạo đồng thời kiểm tra trình độ chuyên môn của những cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát để từ đó có phương hướng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với từng đối tượng.

(Nguồn: Agribank)

Xem 139 lần