Vietnam Post Phú Yên đào tạo “Nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành” cho lãnh đạo các đơn vị trực thuộc

Thứ sáu, 18 Tháng 11 2022 06:34

Ngày 15/11/2022, Bưu điện tỉnh Phú Yên (Vietnam Post Phú Yên) đã tổ chức đào tạo “Nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành”, dành cho cán bộ lãnh đạo các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc, nhằm nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành cho đội ngũ lãnh đạo quản lý các cấp.

Vietnam Post Phu Yen dao tao Nang cao ky nang quan ly 1

Các học viên thuyết trình bài cáo cáo cuối khóa học

Tham dự đào tạo có các đồng chí trong Ban Giám đốc Vietnam Post Phú Yên và 32 học viên là Trưởng, Phó các phòng chức năng, Giám đốc, Phó giám đốc các đơn vị trực thuộc. Khóa đào tạo được tổ chức tiếp nối ngay sau khi kết thúc lớp học online trên hệ thống Eleaning gồm 10 module về “Quản lý điều hành sản xuất kinh doanh tại Bưu điện huyện/Trung tâm”, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và củng cố ý chí quyết tâm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp trung; đồng thời cụ thể hóa khẩu hiệu hành động “Làm gương - Kỹ cương - Trọng tâm - Bứt phá”, cùng nhau phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo.

Khóa đào tạo đã trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng về công tác lãnh đạo, quản lý điều hành; hướng dẫn sử dụng một số công cụ quản trị hiện đại vào công tác điều hành đơn vị; công tác quản lý tài chính, kế toán tại đơn vị; kỹ năng soạn thảo văn bản...

Kết thúc khóa học, học viên được thực hành báo cáo về mục tiêu, những giải pháp đột phá và kế hoạch hành động trọng tâm để hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Xem 383 lần