Vietcombank Chí Linh tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập phương án phòng chống trộm cướp

Thứ năm, 10 Tháng 11 2022 02:24

Ngày 06/11/2022, Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Chí Linh (Vietcombank Chí Linh) đã phối hợp với Công ty bảo vệ Sao Vàng - đơn vị trực tiếp cung cấp dịch vụ bảo vệ, triển khai buổi huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập phương án phòng chống tội phạm trộm cướp tại ngân hàng.

Đây là hoạt động thường niên thiết thực, giúp cán bộ, nhân viên và bảo vệ tại chi nhánh được trang bị thêm kiến thức, cách xử lý tình huống về an ninh trật tự có thể xảy ra; đồng thời nâng cao tính cảnh giác trước các âm mưu, phương thức, thủ đoạn liều lĩnh của các loại tội phạm, từ đó góp phần đảm bảo an ninh, an toàn kho quỹ cũng như các hoạt động giao dịch tại ngân hàng.

Tại buổi huấn luyện, lãnh đạo Công ty bảo vệ Sao Vàng đã liệt kê một số phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng cùng những bài học, kinh nghiệm phòng chống hiệu quả loại tội phạm có vũ khí. Sau đó, Công ty bảo vệ Sao Vàng cùng cán bộ, nhân viên Vietcombank Chí linh tham gia diễn tập, với những tình huống giả định tại chi nhánh khi xảy ra trộm, cướp có vũ khí để cùng thực nghiệm.

Xem 361 lần