Agribank Bình Dương tổ chức 02 lớp tập huấn nội bộ bồi dưỡng kiến thức về các nghiệp vụ

Thứ năm, 20 Tháng 10 2022 03:46

Trong các ngày 01, 02 và ngày 08, 09/10/2022, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bình Dương (Agribank Bình Dương) đã tổ chức 02 lớp tập huấn nội bộ bồi dưỡng kiến thức về các nghiệp vụ: Sản phẩm dịch vụ mới; các sản phẩm dịch vụ liên kết ngân hàng của chứng khoán Agriseco và bảo hiểm ABIC; Quy chế bảo mật an toàn thông tin, Cung cấp thông tin, và phòng chống rửa tiền trong hệ thống Agribank đến toàn bộ hơn 300 Cán bộ nhân viên của chi nhánh.

Thông qua chương trình tập huấn, các cán bộ nhân viên của chi nhánh được cập nhật kiến thức mới, nắm vững quy trình nghiệp vụ, hạn chế các sai sót, tồn tại xảy ra trong quá trình giao dịch với khách hàng, qua đó tư vấn và hỗ trợ khách hàng tốt hơn, ngày càng chuyên nghiệp hơn trong phục vụ khách hàng, góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu, uy tín của Agribank trong địa bàn tỉnh Bình Dương.

Được biết, Agribank Bình Dương luôn chú trọng chất lượng nguồn nhân lực bằng cách thường xuyên mở các lớp tập huấn đào tạo kiến thức và kỹ năng mềm, kỹ năng bán hàng cho đội ngũ cán bộ của chi nhánh. Kết quả thu phí dịch vụ đến ngày 30/09/2022, Agribank Bình Dương đạt 90,2 tỷ đồng, đạt 78,4% so với kế hoạch năm 2022.

Xem 372 lần