Vietnam Post khai giảng Khóa 6 Chương trình đào tạo “Lãnh đạo chuyển đổi”

Thứ năm, 09 Tháng 6 2022 03:52

Ngày 07/6/2022, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tổ chức Khai giảng Chương trình đào tạo “Lãnh đạo chuyển đổi” khóa 6 cho đội ngũ cán bộ quản lý tại Tổng công ty.

Khóa 6 là khóa học cuối cùng trong chuỗi chương trình đào tạo chuyển đổi tư duy lãnh đạo, trang bị những kiến thức nền tảng về quản lý, quản trị nhân sự, chất lượng dịch vụ, marketing,... cung cấp nhiều kỹ năng quan trọng, tạo dựng nền tảng vững chắc để bổ trợ cốt yếu cho công tác quản lý, lãnh đạo tại đơn vị.

Tại buổi Khai giảng, Tổng Giám đốc Vietnam PostChu Quang Hào nhấn mạnh sự cần thiết của Chương trình “Lãnh đạo chuyển đổi” không chỉ với đối tượng cán bộ quản lý lâu năm, giàu kinh nghiệm mà còn với đội ngũ cán bộ trẻ để tiếp tục kế thừa, gánh vác, kế cận lãnh đạo đơn vị, hoàn thành sứ mệnh của Bưu điện Việt Nam trong tương lai.

“Đây là khóa học gồm nhiều bạn trẻ nhất trong toàn bộ 6 khóa học Tổng công ty đã tổ chức. Tôi hi vọng sau khóa học này, các bạn sẽ nắm được những nguyên lý về quản trị chất lượng, quản trị nguồn nhân lực, marketing, văn hóa doanh nghiệp để tham mưu và chỉ đạo triển khai một cách bài bản tại đơn vị, tránh vụn vặt, theo sự vụ không mang lại nhiều hiệu quả.”, Tổng Giám đốc chia sẻ.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc cũng đặc biệt nhấn mạnh việc tạo cơ chế tối đa, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động bởi đây là vấn đề hết sức cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp đặc thù như Bưu điện Việt Nam.

Chương trình đào tạo “Lãnh đạo chuyển đổi” khóa 6 được chia thành 2 đợt: đợt 1 từ 07-12/6, đợt 2 từ 23-29/6.

Xem 208 lần