Vietnam Post đào tạo kỹ năng cho đội ngũ bán hàng và giám sát bán hàng tỉnh Lào Cai

Thứ ba, 17 Tháng 5 2022 08:14

Trong 02 ngày 13-14/5/2022 tại tỉnh Lào Cai, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng cho đội ngũ bán hàng và giám sát bán hàng của Bưu điện tỉnh.

Tham dự lớp đào tạo có 50 học viên là lãnh đạo và cán bộ chuyên quản kinh doanh, chuyên quản Bưu điện Văn hóa xã và đội ngũ nhân viên Bưu điện Văn hóa xã tại các Bưu điện huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai.

Với mục tiêu mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ đặc biệt là hàng tiêu dùng trên địa bàn tỉnh thông qua mạng lưới Bưu điện Văn hóa xã để phục vụ người dân trên địa bàn, chương trình đào tạo gồm 3 nội dung chính là: Đào tạo về kỹ năng Giám sát bán hàng cơ bản; Kỹ năng bán hàng và Đào tạo về kỹ năng ứng phó với từ chối.

Qua đó, học viên được trang bị những kiến thức và nhận biết vai trò của giám sát bán hàng; các yếu tố tạo nên giám sát bán hàng thành công; lập kế hoạch và đưa ra mục tiêu bán hàng; tiêu chuẩn đánh giá nhân viên bán hàng. Ngoài quy trình bán hàng và chi tiết các bước bán hàng chuyên nghiệp, lớp học cũng tập trung trao đổi và chia sẽ những kỹ năng ứng phó với từ chối, tâm lý bán hàng và các lý do phản đối, các bước xử lý phản đối của khách hàng.

Xem 846 lần