Mcredit thông báo thay đổi tên doanh nghiệp của thành viên góp vốn

Thứ năm, 09 Tháng 2 2023 04:40

Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) vừa cho biết, một trong 03 thành viên góp vốn vào Công ty là Shinsei Bank (Nhật Bản) đã chính thức thay đổi tên doanh nghiệp thành SBI Shinsei Bank, Limited kể từ ngày 04/01/2023.

Cụ thể, chi tiết việc thay đổi thông tin Công ty là Shinsei Bank (Nhật Bản) thành SBI Shinsei Bank, Limited được đăng tải trên website của SBI Shinsei Bank tại đây.

Xem 163 lần