Shinhan Finance với chương trình “Trải nghiệm cùng thẻ tín dụng The First”

Thứ tư, 03 Tháng 8 2022 02:48

Từ ngày 01/08/2022 đến hết ngày 31/08/2022, Công ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) chính thức triển khai chương trình “Trải nghiệm cùng thẻ tín dụng The First”.

Theo đó, Khách hàng mở Thẻ tín dụng Shinhan Finance Mastercard The First (Hạng Vàng), gọi tắt là thẻ tín dụng Shinhan Finance The First sẽ có cơ hội nhận ngay e-voucher Tiki trị giá 50.000 VNĐ. Cụ thể:

- Tặng e-voucher Tiki trị giá 50.000 VNĐ cho mỗi Khách hàng (Chủ thẻ chính) đáp ứng điều kiện tổng doanh số chi tiêu tối thiểu 300.000 VNĐ và phát sinh ít nhất 03 giao dịch trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.

- Các giao dịch hợp lệ là giao dịch được hạch toán ghi nhận vào hệ thống của Shinhan Finance chậm nhất trong vòng 07 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình.

- Các giao dịch không hợp lệ gồm giao dịch ứng rút tiền mặt hoặc các thanh toán dư nợ, lãi, phí phát sinh (nếu có), giao dịch đảo/hủy/hoàn trả.

Chi tiết về điều kiện và điều khoản chương trình xem tại hoặc khách hàng có thể tìm hiểu thêm về các chương trình ưu đãi của Shinhan Finance tại đây.

Xem 323 lần