Ưu đãi chủ thẻ quốc tế LOTTE Finance Visa L.Card

Thứ năm, 31 Tháng 3 2022 04:13

Từ 18/3 - 12/5/2022, Công ty tài chính LOTTE Finance triển khai chương trình khuyến mại dành riêng cho chủ thẻ LOTTE Finance Visal L.Card hoàn tiền 200.000 đồng khi phát hành thẻ lần đầu và kích hoạt thẻ thành công.

Chương trình được chia làm 04 đợt:

- Đợt 1: Từ 18/03 - 31/3/2022

- Đợt 2: Từ 01/04 - 14/04/2022

- Đợt 3: Từ 15/04 - 28/04/2022

- Đợt 4: Từ 29/04 - 12/05/2022

Cách thức tặng quà:

Quà tặng được hoàn trực tiếp vào hạn mức thẻ tín dụng của khách hàng sau thời gian kết thúc mỗi đợt khuyến mại.

Chi tiết điều khoản và điều kiện chương trình, tham khảo tại đây.

Xem 671 lần