Mcredit đạt chứng nhận quốc tế độc lập đạt chuẩn CSI:2021

Thứ hai, 20 Tháng 12 2021 06:48

Mới đây, Công ty tài chính MB Shinsei (Mcredit) vinh dự đón nhận Chứng nhận quốc tế độc lập đạt chuẩn CSI:2021 về chỉ số hài lòng Khách hàng CCI và chỉ số dịch vụ chất lượng cao HiQS (CCI:2021 - Customer Satisfaction Index &HiQS:2021) - High-Quality Service Index) do Viện Nghiên cứu kinh tế Việt Nam kết hợp với Tổ chức Chứng nhận Quốc tế Interconformity - CHLB Đức & Tổ chức liên kết thương mại toàn cầu - Global GTA cấp.

CCI:2021 là chỉ số hài lòng của khách hàng được phát triển dựa trên tiêu chuẩn quốc tế dành cho các doanh nghiệp; là chứng nhận được đánh giá toàn diện về quá trình cung cấp sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp thông qua các quy trình, khảo sát và đo lường sự thỏa mãn, sự hài lòng và thuận tiện của khách hàng đối với doanh nghiệp.

Quy trình khảo sát, báo cáo công nhận năng lực cạnh tranh CSI: 2021 cho các doanh nghiệp được sự hỗ trợ, giám sát chất lượng chặt chẽ của Tổ chức Chứng nhận Quốc tế Interconformity - CHLB Đức & Tổ chức liên kết thương mại toàn cầu - Global GTA cấp, là một trong những tổ chức quốc tê có uy tín và năng lực cao trong lĩnh vực quản trị rủi ro, được tập đoàn kinh tế quốc tế năng lượng, dầu khí ưu tiện lựa chọn hàng đầu trong việc hoạt động đánh giá độc lập toàn cầu.

Để đạt được chứng nhận uy tín và danh giá này, Mcredit đã vượt qua nhiều tiêu chí đánh giá chặt chẽ từ các chuyên gia quốc tế hàng đầu về các mục như: Kết quả kinh doanh, chất lượng dịch vụ, năng lực đổi mới, đặc biệt là được sự tín nhiệm trung thành của khách hàng trên toàn quốc.

Chứng nhận này một lần nữa khẳng định chất lượng dịch vụ và sự phát triển thương hiệu của Mcredit trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng cũng như góp phần hiện thực hóa Chiến lược khách hàng là trung tâm của Mcredit trong Giai đoạn 2022 đến 2026.

Xem 733 lần