VietCredit triển khai chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Thứ sáu, 01 Tháng 10 2021 04:04

Công ty tài chính VietCredit triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định tại Thông tư số 14/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước và quy định nội bộ VietCredit từng thời kỳ.

Nhằm giúp khách hàng nắm đầy đủ thông tin về chính sách trên đây, VietCredit hướng dẫn như sau:

- Lợi ích của khách hàng khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ:

+ Duy trì lịch sử tín dụng tốt;

+ Không bị tính lãi suất nợ quá hạn (theo nhóm nợ tại thời điểm cơ cấu lại);

+ Được giữ nguyên nhóm nợ;

+ Không bị phát sinh phí phạt chậm thanh toán;

+ Tùy khả năng thanh toán một phân hoặc toàn bộ khoản vay để giảm áp lực tài chính.

- Đối tượng khách hàng:

+ Khách hàng đang có dư nợ gốc và/hoặc lãi phát sinh liên quan đến khoản cấp tín tín dụng tại VietCredit thông qua hình thức phát hành thẻ tín dụng nội địa;

+ Bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định trong từng thời kỳ.

VietCredit trien khai chinh sach ho tro khach hang bi anh huong boi Covid 2

(Tải mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tại đây)

VietCredit trien khai chinh sach ho tro khach hang bi anh huong boi Covid 3

Trách nhiệm và quyền hạn của khách hàng

- Đồng ý để VietCredit thực hiện biện pháp thẩm định theo quy định nếu có.

- VietCredit có quyền chấp nhận hoặc từ chối đề nghị của khách hàng và khách hàng không có bất kỳ khiếu nại/khiếu kiện nào.

- Cam kết thanh toán đầy đủ và đúng hạn khoản nợ sau khi hết thời gian cơ cấu nợ cho VietCredit

- Sau thời hạn cơ cấu nợ, khách hàng đồng ý rằng VietCredit có toàn quyền áp dụng tất cả các biện pháp nhắc nhở, đôn đốc thu nợ phù hợp với quy định của pháp luật.

- Trong thời gian cơ cấu nợ, khách hàng vẫn nhận được tin nhắn sao kê hằng tháng tự động của VietCredit để biết được thông tin khoản nợ của khách hàng tại VietCredit

VietCredit luôn đồng hành cùng khách hàng vượt qua giai đoạn dịch Covid-19. Khi khách hàng thật sự gặp khó khăn, hãy nhanh chóng liên hệ VietCredit theo các hướng dẫn trên đây để được hỗ trợ một cách tốt nhất.

Xem 879 lần