Vietnam Post bổ nhiệm lãnh đạo Ban Đầu tư phát triển và Ban Kiểm toán nội bộ

Thứ ba, 29 Tháng 11 2022 02:58

Ngày 25/11/2022, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã tổ chức Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Hùng Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình Bưu điện giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Đầu tư phát triển và giao nhiệm vụ phụ trách Ban; ông Nguyễn Thành Nga, Phó Trưởng Ban Kỹ thuật - Công nghệ giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.

Vietnam Post bo nhiem lanh dao 2

Chủ tịch HĐTV Nguyễn Hải Thanh, Thành viên HĐTV Phan Thảo Nguyên trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng ông Nguyễn Thành Nga

Chúc mừng hai cán bộ mới được bổ nhiệm, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Hải Thanh yêu cầu mỗi cán bộ khi nhận trọng trách mới, đặc biệt là chức danh quản lý cần nhất quán trong chỉ đạo, rõ ràng trong điều hành, khiêm tốn trong công việc và có trách nhiệm với những nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh vào 4 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng thành viên lưu ý: “Hai đồng chí tuy đã có kinh nghiệm và trải qua quá trình công tác tại Vietnam Post song ở một khía cạnh nào đó vẫn còn là người mới, có những vấn đề chưa hiểu sâu, chưa nắm rõ. Bởi vậy, cần phải đi sâu, hiểu rộng ngành nghề, lĩnh vực của mình, biết được các đơn vị đang hoạt động thế nào, cần trang bị gì, cần đầu tư ra sao thì mới có những đề xuất, tham mưu và triển khai hiệu quả”. Đồng thời, mong muốn tập thể Ban Đầu tư phát triển và Ban Kiểm toán nội bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, ủng hộ và tạo điều kiện để các đồng chí cán bộ mới bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

Vietnam Post bo nhiem lanh dao 3

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Kiên Cường, Phó Chủ tịch Công đoàn Lê Thị Hà trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng ông Trịnh Hùng Cường

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thành Nga và ông Trịnh Hùng Cường cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo Vietnam Post và thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, nâng cao năng lực, trau dồi trình độ chuyên môn để cùng với tập thể các Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của Vietnam Post.

Xem 150 lần