Vietnam Post hợp tác với Công ty Ba Miền nhằm đẩy mạnh hoạt động phân phối, bán lẻ trên toàn quốc

Thứ năm, 10 Tháng 11 2022 02:20

Ngày 08/11/2022, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và Công ty cổ phần tập đoàn bán lẻ Ba Miền (gọi tắt Công ty Ba Miền), đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác, nhằm đẩy mạnh các hoạt động phân phối, bán lẻ hàng hóa trên toàn quốc.

Theo thỏa thuận, Vietnam Post sẽ là đơn vị phân phối, giới thiệu sản phẩm dịch vụ do Công ty Ba Miền phát triển hợp tác; đồng thời làm trung gian kết nối, tích hợp ứng dụng 5DE giữa Ba Miền và các chủ dịch vụ của Vietnam Post triển khai cũng như phối hợp đánh giá chủ dịch vụ do Vietnam Post phát triển.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Kiên Cường - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết: Thời gian qua, mô hình hợp tác giữa hai bên đã có những thành công bước đầu, đặc biệt trong việc khai thác và phát huy nguồn lực của nhau. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy và cũng là cơ sở để đánh giá kết quả phối hợp giữa hai bên trên nhiều phương diện như phát triển hệ thống Cộng tác viên, đại lý, phát triển sản phẩm dịch vụ theo đúng định hướng của Vietnam Post.

Công ty Ba Miền là công ty sở hữu nền tảng 5DE bao gồm: App 5DE, hệ thống đào tạo Lemo/ Elearning, hệ thống báo cáo Database, hệ thống báo cáo quản trị điều hành, hệ thống quản lý lực lượng bán hàng, tổng đài hỗ trợ người dùng app, khách hàng, hỗ trợ vận hành và xây dựng ứng dụng quản lý phát triển cộng tác viên... App 5De đang từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý và thúc đẩy kinh doanh trên kênh cộng tác viên, đại lý theo hướng số hoá. Bên cạnh đó, Công ty Ba Miền hiện còn có vai trò là chủ dịch vụ, cung cấp các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng app 5De: Bán lẻ 5De GoPo, Thu thập hồ sơ Tài chính 5De FiPo, Sản phẩm sức khỏe 5DE GePo; sản phẩm giáo dục 5DE 5PPo…

Xem 429 lần