VietnamPost Bình Dương hỗ trợ nông dân chuyển đổi số

Thứ ba, 11 Tháng 10 2022 02:21

Ngày 08/09/2022, Bưu điện tỉnh Bình Dương (VietnamPost Bình Dương) đã phối hợp với Hội Nông dân của tỉnh, triển khai chương trình hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Hội nghị đã triển khai rà soát tập trung lựa chọn hộ nông dân sản xuất giỏi, hộ nông dân sản xuất quy mô trang trại; hộ vừa làm nông nghiệp, vừa làm nghề tiểu thủ công nghiệp, nhưng thu từ nông nghiệp là chính; hộ sản xuất, kinh doanh dịch vụ kỹ thuật cho nông nghiệp; tổ hợp tác, hợp tác xã, chi - tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Đồng thời, tổ chức kết nối hội chợ online trên sàn giao dịch Postmart.vn và hệ thống cửa hàng của hai bên (nếu có); các điểm Bưu điện huyện, xã và các điểm bán lưu động tại những khu vực có đông dân cư. Trong năm 2022, mỗi huyện, thị, thành phố chọn từ 2 - 3 xã, phường, thị trấn làm điểm. Mục tiêu sẽ thu thập thông tin của tối thiểu 5.000 hộ sản xuất nong nghiệp cập nhật lên giới thiệu và bán sản phẩm trên sàn giao dịch TMĐT Postmart.vn/Agri-postmart.vn.

Tại hội nghị, cũng đã triển khai thêm việc phát triển cộng tác viên, đại lý bán hàng các dịch vụ Vietnam Post. Đây cũng là hoạt động nhằm gắn kết mối quan hệ giữa Bưu điện và Hội nông dân trong tỉnh và nhằm chung tay thực hiện nhằm giúp các hộ sản xuất nông nghiệp, các hợp tác xã, các mô hình thanh niên nông thôn khởi nghiệp tại địa phương có sản lượng nông sản lớn được nhiều người biết đến trong quá trình đưa sản phẩm vươn xa ra khỏi tỉnh.

Xem 373 lần