MoMo bảo vệ về mặt sinh lời và rủi ro cho khách hàng mua chứng chỉ 4 quỹ của DCVFM

Thứ ba, 27 Tháng 9 2022 06:56

Từ ngày 28/09 đến hết thời gian đóng sổ lệnh của ngày 27/10/2022, Siêu ứng dụng Thanh toán MoMo, chính thức triển khai chương trình mua chứng chỉ quỹ được bảo vệ cho khoản đầu tư, với ưu đãi đặc biệt: Tặng thêm gấp đôi lợi nhuận và hỗ trợ hoàn tiền dành cho khách hàng.

Theo đó, khách hàng mới, lần đầu thực hiện giao dịch mua chứng chỉ 4 quỹ của DCVFM trên MoMo, bao gồm DCBC, DCDS, DCBF và DCIP.

Cụ thể, nếu khách hàng bị lỗ trong khoảng thời gian này sẽ được hoàn tiền về Túi Thần Tài, tối đa 50.000đ. Trong trường hợp khách hàng có lời khi đầu tư Chứng Chỉ Quỹ, khách hàng sẽ được nhận gấp đôi tiền lời, đến 50.000đ.

Ví dụ: Khách hàng mua Chứng Chỉ Quỹ của DCVFM trong thời gian diễn ra chương trình, khi kết thúc chương trình nếu tổng tài sản của Khách hàng có lợi nhuận tạm tính:

- Lời 20.000đ thì MoMo sẽ tặng thêm 20.000đ hoàn về Túi Thần Tài cho khách hàng.

- Lỗ 10.000đ thì MoMo sẽ bảo vệ bạn bằng cách hoàn 10.000đ về Túi Thần Tài của khách hàng.

- Thời gian mua Chứng Chỉ Quỹ được tính từ 0h00 ngày 28/09 đến 11:30 ngày 27/10/2022 đối với quỹ DCIP và 14:30 ngày 27/10/2022 đối với quỹ DCBC, DCDS, DCBF.

- Thời gian tính lợi nhuận Chứng Chỉ Quỹ đến thời gian khớp lệnh của ngày 28/10/2022, tính trên giá trị quỹ sở hữu còn lại mà khách hàng đang nắm giữ trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

- Thời gian MoMo hoàn tiền về Túi Thần Tài của khách hàng là ngày 31/10/2022.

Điều kiện và điều khoản:

- Chương trình chỉ áp dụng cho 20,000 khách hàng đầu tiên có giao dịch mua Chứng Chỉ Quỹ lần đầu.

- Điều kiện hoàn tiền có thể thay đổi tùy theo chính sách của MoMo.

- Tiền sẽ được hoàn về Túi Thần Tài, trường hợp Khách hàng chưa mở Túi Thần Tài, Khách hàng cần phải hoàn tất đăng ký Túi Thần Tài (chỉ 1 phút) trong vòng 60 ngày để nhận tiền hoàn. Sau thời gian quy định, nếu khách hàng chưa mở Túi, tiền sẽ tự động được truy thu.

- Trong mọi trường hợp, quyết định của MoMo là quyết định cuối cùng. Chương trình có thể kết thúc sớm hơn nếu hết ngân sách tài trợ.

- MoMo có quyền thu hồi khoản tiền hoàn đối với các trường hợp có dấu hiệu gian lận hoặc lợi dụng chương trình khuyến mại để trục lợi.

- Nếu có bất cứ sự sai lệch giữa thông tin hiển thị trên ứng dụng của khách hàng & hệ thống của MoMo thì quyết định cuối cùng sẽ dựa trên thông tin từ hệ thống của MoMo.

- Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của chương trình được liệt kê trong thể lệ chương trình và các nội dung thay đổi liên quan đến chương trình này (nếu có).

Mọi thắc mắc về Dịch vụ Chứng Chỉ Quỹ, khách hàng vui lòng liên hệ MoMo qua Hotline: 1900 54 54 41 hoặc Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Xem 472 lần