CHỦ NHẬT, 28/05/2023

Vietnam Post bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Đức kiêm nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV In tem Bưu điện

Thứ ba, 06 Tháng 9 2022 08:21

Ngày 31/08/2022, ông Nguyễn Hải Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã ký quyết định số 122/QĐ-BĐVN-HĐTV về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV In tem Bưu điện.

Theo đó, ông Nguyễn Minh Đức - Phó Tổng giám đốc Vietnam Post kiêm nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV In tem Bưu điện. Thời hạn bổ nhiệm là 03 năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2022.

Xem 367 lần