Việt Nam - Ấn Độ đồng chủ trì phiên họp Ủy ban 4 về Tài chính Bưu chính trong khuôn khổ Hội nghị POC-UPU

Thứ ba, 17 Tháng 5 2022 02:19

Ngày 11/5/2022, cuộc họp Ủy ban 4 về Tài chính Bưu chính của kỳ họp S1 của Hội đồng khai thác bưu chính (POC), Liên minh bưu chính thế giới (UPU) đã diễn vào lúc 14.00 giờ Việt Nam (9.00 giờ Thụy Sỹ) dưới sự chủ trì của đồng chủ tịch Ủy ban 4, Việt Nam và Ấn Độ.

Hội nghị diễn ra theo hình thức kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến với 136 đại biểu của Bưu chính các nước thành viên. Hội nghị đã nghe báo cáo về chương trình công tác của Ủy ban giai đoạn 2022-2025 cùng với các chỉ tiêu KPI cần đạt được. Toàn thể Hội nghị đã nhất trí thông qua chương trình công tác của Ủy ban giai đoạn 2022-2025.

Hội nghị đã nghe báo cáo của Nhóm công tác Người dùng các dịch vụ thanh toán qua bưu chính (PPSUG), trong đó có nội dung liên quan đến đề xuất mới về hóa đơn chung (single invoice), theo đó cơ cấu giá mới sẽ đem lại nhiều lợi ích cho bưu chính các nước thành viên với mức đóng phí giảm đáng kể. Dự kiến cơ cấu giá mới theo hóa đơn chung sẽ được triển khai vào tháng 11/2022 đối với các thành viên trong Nhóm PPSUG và sẽ được áp dụng chính thức đối với tất cả các nhà khai thác được chỉ định năm 2023.

Ngoài ra, Hội nghị cũng nghe báo cáo của Nhóm công tác Thể lệ và Tiêu chuẩn với các đề xuất sửa đổi liên quan đến phòng chống khủng bố, rửa tiền qua mạng lưới bưu chính và thông qua một số đề xuất cũng như xem xét lại các đề xuất chưa được nhất trí cao của các nước thành viên tại Hội nghị.

Một nội dung nữa cũng được trình bày tại Hội nghị, đó là Dự án sẵn sàng thanh toán cho TMĐT mà UPU đang hợp tác với Mastercard phát triển bộ công cụ toolkit. Mục tiêu của dự án nhằm nghiên cứu các giải pháp và khả năng thanh toán hiện có của bưu chính để xác định những vấn đề cần thiết mà bưu chính cần phải bổ sung để đáp ứng được việc sẵn sàng thanh toán cho TMĐT. Dự án sẽ hỗ trợ bưu chính các nước thành viên các giải pháp và khả năng cần thiết nhằm tạo điều kiện để bưu chính tham gia vào thương mại điện tử phục vụ người tiêu dùng và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Kết thúc Hội nghị, Vietnam Post chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án “Ứng dụng kỹ thuật số trong quản lý và cung ứng dịch vụ thu BHYT, BHXH tự nguyện qua mạng lưới Bưu điện Việt Nam” thông qua dự án hỗ trợ của UPU về chuyển đổi số tài chính toàn diện (FITAF) và trình chiếu video clip về quá trình triển khai cũng như kết quả đạt được của Việt Nam trong dự án này. Thông qua dự án FITAF, Bưu điện Việt Nam đã truyền thông đến bưu chính các nước về vai trò và sứ mệnh của ngành bưu chính trong cung ứng các dịch vụ công, là cánh tay nối dài của Chính phủ triển khai các chính sách an sinh xã hội tới người dân.

Xem 481 lần