Bưu điện và Hội Nông dân tỉnh Lai Châu ký kết thỏa thuận hợp tác

Thứ ba, 29 Tháng 3 2022 09:50

Ngày 25/03/2022, Bưu điện tỉnh Lai Châu và Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác và kế hoạch triển khai thực hiện “Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2022 - 2025”.

Theo đó, Bưu điện tỉnh Lai Châu và Hội Nông dân tỉnh sẽ thực hiện phối hợp: Tuyên truyền, khảo sát, thực hiện kết nối giữa các hộ nông dân, các hợp tác xã, tổ hợp tác… đăng ký tham gia đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn.

Tại hội nghị lãnh đạo hai bên đã thống nhất sẽ thành lập ban chỉ đạo chung để triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như: trước mắt đưa 106 sản phẩm OCOP của Lai Châu lên sàn Postmart.vn; xây dựng chương trình tập huấn tại tỉnh và các địa phương trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ Nông dân sử dụng các thiết bị CNTT đưa sản phẩm lên sàn TMĐT. Cùng với đó, trong năm 2022 tại các buổi tập huấn của Hội Nông dân tỉnh sẽ kết hợp với Bưu điện đào tạo chuyển đổi số cho nông dân tham dự.

Kết luận tại lễ ký kết, lãnh đạo hai bên yêu cầu các bộ phận chuyên môn khẩn trương triển khai các nội dung trong thỏa thuận đồng thời đưa ra sản phẩm thực chất, hỗ trợ tích cực nông dân nông thôn Lai Châu chuyển đổi số mạnh mẽ.

Xem 573 lần