VNPT Pay ưu đãi tới 30% hóa đơn trong 2 tháng

Thứ tư, 20 Tháng 10 2021 03:10

Từ ngày 15/10 - 30/11/2021, VNPT Pay triển khai chương trình ưu đãi tới 30% hóa đơn trong 2 tháng cho khách hàng của VNPT trên phạm vi toàn quốc là thuê bao di động trả sau VinaPhone, đã có tài khoản ví VNPT Pay, định danh, liên kết ngân hàng trực tiếp trước 01/10/2021 và khách hàng thuộc danh sách nhận tin nhắn khuyến mại của VNPT Pay.

Hình thức khuyến mi Tng th voucher:

- Lần đầu: tặng thẻ voucher 20% (tối đa 30.000đ/khách hàng);

- Lần tiếp theo: tặng thẻ voucher 10% (tối đa 15.000đ/khách hàng).

Phạm vi s dng th voucher:

- Nhóm 1: Khách hàng sử dụng thẻ voucher để hỗ trợ giảm trừ khi thanh toán hóa đơn di động trả sau VinaPhone cho chính số điện thoại đăng ký ví VNPT Pay bằng nguồn tiền ví VNPT Pay trên ứng dụng VNPT Pay.

Lưu ý: Khách hàng phải chọn mục “Di động trả sau” > Nhập số di động trả sau VinaPhone trùng với số tài khoản đăng ký ví VNPT Pay.

- Nhóm 2: Khách hàng sử dụng thẻ voucher để hỗ trợ giảm trừ khi thanh toán hóa đơn dịch vụ VNPT (Internet, cố định, di động trả sau VinaPhone, MyTV) bằng nguồn tiền ví VNPT Pay trên ứng dụng VNPT Pay.

Điều kiện s dng th voucher:

Tại thời điểm sử dụng thẻ voucher, khách hàng cần:

- Đảm bảo số dư của nguồn tiền mà khách hàng chọn để thanh toán > 0đ và đủ để thanh toán phần giá trị còn thiếu.

- Duy trì liên kết ngân hàng.

- Không áp dụng thẻ voucher cho giao dịch thanh toán tự động.

Quy định th voucher:

- Hạn sử dụng: Mỗi thẻ voucher có thời gian sử dụng trong tháng dương lịch. Hết hạn, nếu khách hàng không sử dụng thì bị thu hồi, cụ thể:

VNPT Pay uu dai hoa don trong 2 thang 2

Thời gian nhn th voucher:

+ Nhóm 1: Khách hàng sẽ nhận thẻ voucher trong khoảng 15/10/2021 - 17/10/2021.

+ Nhóm 2: Thời gian trả thẻ voucher từ 15/10/2021 và trong vòng trong vòng 72h kể từ khi khách hàng hoàn thành đủ các điều kiện chương trình.

Hướng dẫn s dng th voucher:

Cách 1: Khách hàng đăng nhập ví VNPT Pay > chọn mục “Ưu đãi - quà tặng của tôi” > Chọn thẻ voucher của chương trình, ấn “sử dụng”.

Cách 2:

1. Khách hàng thuộc nhóm 1:

- Đăng nhâp ví VNPT Pay

- Chọn một trong các mục:

+ Hóa đơn viễn thông chọn Di động trả sau.

+ Dịch vụ khác chọn Di động trả sau/Hóa đơn viễn thông > Di động trả sau.

- Nhập thông tin thanh toán > chọn nguồn tiền ví VNPT Pay > hệ thống tự động áp dụng thẻ quà tặng của chương trình vào giao dịch hợp lệ đầu tiên trong tháng để giảm trừ. Nếu khách hàng không muốn sử dụng ngay thẻ quà tặng cho giao dịch đó thì ấn “hủy”.

(*) Lưu ý: Số tài khoản ví VNPT Pay phải trùng với số di động trả sau VinaPhone cần thanh toán.

2. Khách hàng thuộc nhóm 2:

- Đăng nhập ví VNPT Pay.

- Chọn một trong các mục:

+ Hóa đơn viễn thông.

+ Dịch vụ khác chọn Hóa đơn viễn thông/MyTV/Di động trả sau/Cố định/Internet.

- Nhập thông tin thanh toán > chọn nguồn tiền ví VNPT Pay > hệ thống tự động áp dụng thẻ quà tặng của chương trình vào giao dịch hợp lệ đầu tiên trong tháng để giảm trừ. Nếu khách hàng không muốn sử dụng ngay thẻ quà tặng cho giao dịch đó thì ấn “hủy”.

Thông tin chi tiết, liên hệ: Tổng đài CSKH: 18001091 (nhánh 3) và

Danh sách ngân hàng liên kết trực tiếp.

Xem 953 lần