VietnamPost Hòa Bình ký kết chương trình thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp

Thứ hai, 27 Tháng 9 2021 12:08

Ngày 23/9, Bưu điện tỉnh Hòa Bình, Hội Nông dân và Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giữa ba bên về hỗ trợ đưa Hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT), hộ thành viên lên sàn thương mại điện tử (TMĐT) Posrmart.vn, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu của chương trình phối hợp nhằm tạo điều kiện để các thành viên HTX, THT và hộ thành viên thực hiện chuyển đổi số nông nghiệp, nắm bắt kịp thời xu thế thị trường, phát huy vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch và hậu đại dịch Covid-19; góp phần vào sự nghiệp công nghiệp - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Nội dung phối hợp chủ yếu tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách và pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ các HTX, THT, hộ thành viên, hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT Postmart.vn. Cung cấp thông tin về thị trường, giá cả và các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa thị trường trong nước và quốc tế. Tổ chức hội thảo chuyển đổi số đến các HTX, THT, hộ thành viên, hộ sản xuất nông nghiệp về lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn để hiểu rõ hơn những thuận lợi, khó khăn, thách thức của nền kinh tế hội nhập. Phối hợp với các sở, ngành đề xuất chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình chuyển đổi số nông nghiệp...

Tại hội nghị, 3 đơn vị đã thống nhất chỉ tiêu năm 2021, đưa từ 50 - 70 sản phẩm an toàn, OCOP, VietGAP, hữu cơ... của các hộ sản xuất nông nghiệp, các doanh nghiệp, HTX, THT, chi tổ hội nông dân lên sàn TMĐT. Đến năm 2025, duy trì trên 100 sản phẩm trên sàn Postmart.vn.

Xem 741 lần