Thu phí quản lý tài khoản với khách hàng cá nhân không có giao dịch phát sinh trong tháng trước đó

Thứ hai, 09 Tháng 8 2021 08:15

Từ tháng 08/2021, SmartPay thực hiện thu Phí quản lý tài khoản là 5.000/VND với khách hàng cá nhân không có giao dịch phát sinh trong tháng trước đó, thay thế cho chương trình "Gia hạn tài khoản ưu đãi", nhằm giúp khách hàng cá nhân không có giao dịch phát sinh trong tháng trước đó vẫn duy trì số tiền thưởng nhận được trong Tài khoản ưu đãi.

Chi tiết về mức Phí quản lý tài khoản như sau:

- Mức phí áp dụng: 5.000 đồng/ tháng/ người dùng

- Đối tượng áp dụng: Người dùng không có giao dịch phát sinh trong tháng trước đó

- Cách thức thực hiện thu: Từ tài khoản Ví chính của người dùng

- Thời gian thu phí: Việc thu phí sẽ được tiến hành vào ngày 1 hàng tháng (riêng trong tháng 8/2021 sẽ thu phí vào ngày 25/8, đối với người dùng không phát sinh giao dịch trong tháng 7/2021 vừa qua)

Lưu ý:

- Nếu tài khoản ví chính không đủ số dư, phí sẽ được thu trong lần nạp tiền vào Ví tiếp theo.

- Người dùng cá nhân của SmartPay hoàn toàn không cần phải đóng khoản phí nhỏ này, nếu đã thực hiện tối thiểu 1 giao dịch bất kỳ trong tháng.

Xem 983 lần