Thông cáo báo chí Hội nghị Thường niên chi Hội thẻ Ngân hàng năm 2022

Thứ sáu, 23 Tháng 9 2022 02:42

Ngày 23-24/9/2022, tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Chi Hội thẻ Ngân hàng (Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) tổ chức Hội nghị Thường niên năm 2022.

Với chủ đề “Thanh toán điện tử, thanh toán không tiếp xúc trong kỷ nguyên số”, Hội nghị thường niên năm 2022 của Chi Hội thẻ được tổ chức thành 2 phiên, trong đó:

Phiên 1: có chủ đề “Thanh toán điện tử, thanh toán không tiếp xúc trong kỷ nguyên số”. Nội dung tại phiên này sẽ đưa ra những đánh giá tổng quan về sự phát triển của thị trường thẻ và TTKDTM thời gian quan; đưa ra các giải pháp thúc đẩy thanh toán điện tử, thanh toán không tiếp xúc; cùng với đó là chia sẻ của cơ quan quản lý về định hướng phát triển thị trường TTKDTM, thanh toán không tiếp xúc tại Việt Nam trong thời gian tới…

Phiên 2: có chủ đề “Quản lý rủi ro trong hoạt động thanh toán”. Nội dung trong phiên này tập trung đến việc quản lý rủi ro trong hoạt động thẻ, hoạt động thanh toán; cũng như đưa ra các giải pháp nhằm quản lý rủi ro trong hoạt động thẻ, hoạt động thanh toán hiệu quả hơn…

Theo Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng, để hoạt động thanh toán điện tử, thanh toán thẻ phát triển an toàn, hiệu quả, Chi Hội thẻ cần tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện thói quen tiêu dùng bằng tiền mặt còn đang phổ biến, đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của chủ thẻ; tổ chức các buổi tọa đàm chia sẻ về định hướng, kinh nghiệm triển khai của thị trường tài chính ngân hàng trong và ngoài nước; tăng cường phòng chống tội phạm công nghệ cao nói chung và tội phạm gian lận thẻ nói riêng; cập nhật xu hướng công nghệ mới đối với việc phòng chống tội phạm và phòng ngừa rủi ro thanh toán thẻ; đẩy mạnh công tác truyền thông để khuyến khích người dân sử dụng thẻ, ngân hàng điện tử trong các giao dịch thanh toán….; Đối với các bộ, ngành và tổ chức thẻ quốc tế, đề nghị xem xét giải quyết các khó khăn vướng mắc, các đề xuất kiến nghị của Chi Hội thẻ, để từ đó thúc đẩy hoạt động TTKDTM đạt được các mục tiêu đặt ra tại Đề án phát triển TTKDTM tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Thông tin chi tiết về sự kiện xem tại đây hoặc liên hệ Chi hội Thẻ Ngân hàng, bà Kiều Lan Anh (Điện thoại: 0989232246, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Xem 459 lần

footer