CHỦ NHẬT, 28/05/2023

Thông cáo báo chí Chương trình Công bố và Vinh danh Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu năm 2021

Thứ sáu, 25 Tháng 3 2022 11:58

Ngày 25/3, trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam do IDG Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức, sẽ diễn ra chương trình Công bố & Vinh danh Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu do IDG Việt Nam và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp tổ chức thường niên từ năm 2012. Giải thưởng có mục tiêu là tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đem lại hiệu quả kinh doanh, tạo dựng uy tín chung cho ngân hàng. Sau 9 lần tổ chức liên tiếp, giải thưởng đã vinh danh 115 sản phẩm, dịch vụ của 28 ngân hàng và công ty fintech. Năm nay, việc tổ chức bình chọn và vinh danh Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu có một số thay đổi:

Một là, từ tháng 9 năm 2021, BTC đã lắng nghe ý kiến của các chuyên gia ngân hàng, tổ chức tín dụng để đổi mới một số nội dung trong bộ tiêu chí nhằm bám sát tình hình thực tế và chọn ra đơn vị tiêu biểu

Hai là, Hội đồng Bình chọn đã phân chia hồ sơ các ngân hàng, tổ chức tín dụng theo từng phân khúc khác nhau dựa trên quy mô đơn vị có vốn điều lệ dưới 10.000 tỷ đồng, từ 10.000 tỷ đồng đến 20.000 tỷ đồng và trên 20.000 tỷ đồng nhằm đảm bảo các ứng viên có sự cạnh tranh bình đẳng, từ đó làm nổi bật những nỗ lực vượt khó, sức sáng tạo của từng đơn vị tham dự giải.

Ba là, trong lần tổ chức này, Hội đồng Bình chọn chỉ bình chọn 6 hạng mục là Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu, Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu, Ngân hàng có Sản phẩm, Dịch vụ sáng tạo tiêu biểu, Ngân hàng Vì cộng đồng tiêu biểu, Công ty Fintech tiêu biểu và Công ty Tài chính tiêu dùng tiêu biểu - hạng mục lần đầu tiên được tiến hành bình chọn. .

Chương trình bình chọn được khởi động từ tháng 10 năm 2021, kết thúc nhận hồ sơ tham dự vào tháng 2 năm 2022 và bình chọn lần cuối vào ngày 15 tháng 3 năm 2022. Sau đó, Hội đồng Bình chọn đã rà soát số liệu một cách công khai, minh bạch trước khi chính thức công bố. Tổng cộng, năm nay, có 55 hồ sơ ứng tuyển đến từ 29 đơn vị ngân hàng, công ty fintech và công ty tài chính với 6 hạng mục giải thưởng gồm Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu ; Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu; Ngân hàng có Sản phẩm, dịch vụ sáng tạo tiêu biểu; Vì cộng đồng tiêu biểu; Công ty Fintech tiêu biểu; Doanh nghiệp Tài chính tiêu biểu

Kết quả Giải thưởng

I. Hạng mục giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu:

1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

2. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

3. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

4. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)

5. Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

6. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank)

7. Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

II. Hạng mục giải thưởng Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu

1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

2. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

3. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank)

4. Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

5. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank)

6. Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB)

III.Hạng mục giải thưởng Ngân hàng có Sản phẩm, dịch vụ sáng tạo tiêu biểu:

1.Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

2. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

3. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

4. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)

5. Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)

6. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)

7. Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

8. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

IV.Hạng mục giải thưởng Vì cộng đồng tiêu biểu

1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

2. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

3. Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

4. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

5. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

6. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank)

7. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)

8. Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A Bank)

V. Hạng mục giải thưởng Công ty Fintech tiêu biểu:

1. Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (MoMo)

2. Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ MOCA

3. Công ty Cổ phần Zion (ZaloPay)

4. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ mạng lưới Thông minh (SmartPay)

VI.   Hạng mục giải thưởng Doanh nghiệp Tài chính tiêu biểu:

1.Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit)

Xem 987 lần

footer