Tăng cường phòng, chống và tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19

Thứ hai, 31 Tháng 5 2021 15:55

Ngày 31/5/2021, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng có công văn số 194/CV-HHNH gửi các tổ chức hội viên về tăng cường phòng, chống và tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19.

Công văn nêu rõ: Dịch Covid-19 hiện nay có những diễn biến hết sức phức tạp, bùng phát trên diện rộng và đã tác động không nhỏ đến đời sống, xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế cũng như hoạt động của các tổ chức hội viên. Trước tình hình đó, để tăng cường phòng, chống và tháo gỡ khó khăn do tác động của đại dịch, Hiệp hội Ngân hàng xin chia sẻ và kêu gọi các tổ chức hội viên:

1. Nghiêm túc thực hiện  chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và các cấp chính quyền địa phương về triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Từng tổ chức hội viên chủ động xây dựng phương án cụ thể, đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên và người lao động đơn vị mình, đồng thời đảm bảo cho hoạt động tổ chức hội viên an toàn, liên tục và thông suốt trong mọi tình huống.

2. Triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo thẩm quyền và quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 và Thông tư 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN, đảm bảo an toàn vốn và thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn sản xuất, giảm áp lực chi phí tài chính lên doanh nghiệp trong giai đoạn phục hồi sản xuất sau dịch Covid-19.

3. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, triển khai các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trực tuyến, thực hiện các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện để khách hàng hạn chế giao dịch trực tiếp, góp phần giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh.

4. Để đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ các tổ chức hội viên phòng chống và tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19, Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam thống nhất tiếp tục giảm 10% mức đóng hội phí năm 2021 cho tất cả tổ chức hội viên của Hiệp hội và tin tưởng rằng các tổ chức hội viên sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước ổn định hoạt động kinh doanh và tiếp tục đạt được thành công trong năm 2021.

Quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề nghị các tổ chức hội viên kịp thời phản ảnh về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam để nghiên cứu có những đề xuất, kiến nghị NHNN hoặc các cơ quan chức năng liên quan có những giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Trên tinh thần đó, Hiệp hội Ngân hàng mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các tổ chức hội viên.

Xem 1899 lần

footer