Hội thảo về phòng, chống rửa tiền liên quan tới hoạt động giao dịch chuyển tiền điện tử

Thứ hai, 18 Tháng 9 2023 03:07

Trong các ngày 20 và 22/09/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) sẽ phối hợp với Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức hội thảo “Các quy định về phòng chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền điện tử”, nhằm làm rõ hơn về các quy định, vai trò về phòng, chống rửa tiền trong giao dịch chuyển tiền điện tử.

375294644 6961007053911737 5074071298290246246 n

Hội thảo dự kiến có sự tham dự của đại diện một số Ủy ban Quốc hội, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; đại diện một số tổ chức quốc tế; các công ty công nghệ, chuyên gia, CLB Fintech, CPB Pháp chế, Chi hội Thẻ… và đại diện các tổ chức tín dụng hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Hội thảo sẽ được lắng nghe các tham luận về phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền điện tử; các ý kiến của chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước, kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế, thực tiễn của các tổ chức tín dụng…

Hội thảo tổ chức tại Hà Nội vào ngày 20/09/2023 và tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 22/09/2023.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, giúp người dân, các tổ chức tín dụng hiểu rõ hơn quy trình, quy định về công tác phòng chống rửa tiền trong giao dịch tiền điện tử.

Được biết, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền. Thông tư này quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ; giao dịch chuyển tiền điện tử; chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử; hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử.

Trong thông tư quy định rõ về giao dịch chuyển tiền điện tử giữa các tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử, các điều kiện để thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử và các điều kiện đảm bảo để thực hiện giao dịch giữa các tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính trung gian tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử.

Trang tin Điện tử VNBA sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin về hội thảo.

VNBA News

Xem 221 lần

footer