CHỦ NHẬT, 05/02/2023

Tập huấn chuyên sâu về quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Thứ tư, 28 Tháng 7 2021 09:50

Ngày 17/7/2021, tại TP.Nam Định, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Nam Định tổ chức chương trình tập huấn chuyên sâu về Nghị định 21/2021/NĐ-CP (Nghị định 21) quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Tham dự chương trình tập huấn có Ban Giám đốc Agribank Nam Định và 145 cán bộ nhân viên thuộc các phòng: kiểm soát nội bộ, khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá  nhân và hộ sản xuất kinh doanh thuộc chi nhánh cấp 1, 2 và các phòng giao dịch trong hệ thống Agribank Nam Định, trong đó 30 cán bộ tham dự trực tiếp tại điểm cầu trụ sở chính của Agribank chi nhánh tỉnh và 115 cán bộ tham dự theo hình thức trực tuyến tại 9 điểm cầu của các chi nhánh cấp 2.

Trình bầy tại chương trình tập huấn, ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp, thành viên Ban soạn thảo, Tổ trưởng Tổ biên tập Nghị định đã tập trung làm rõ các nội dung quan trọng trong Nghị định 21 trực tiếp có liên quan đến hoạt động của các TCTD, cụ thể là các quy định về việc nhận tài sản bảo đảm, thủ tục xác lập biện pháp bảo đảm và thủ tục xử lý tài sản bảo đảm đối với các loại tài sản thế chấp; các trường hợp phát sinh trong thời hạn của biện pháp bảo đảm như:  xác định bên nhận bảo đảm là bên thứ ba ngay tình theo quy định pháp luật; Bên bảo đảm chuyển giao TSBĐ cho người khác (không có sự đồng ý của bên nhận bảo đảm);  Bên thế chấp/bên thứ ba đầu tư vào tài sản thế chấp (không có sự đồng ý của bên nhận bảo đảm); Biến động về tài sản bảo đảm; Thay đổi bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm; Chuyển giao quyền, chuyển giao nghĩa vụ đối với giao dịch dân sự có TSBĐ,  Chủ thể khác đang cầm giữ TSBĐ,  Bên bảo đảm hoặc người có nghĩa vụ được bảo đảm bị chết hoặc bị Tòa án ra quyết định tuyên bố là đã chết….

Sau đó, chương trình đã dành thời gian lớn để các cán bộ Agribank Nam Định đặt câu hỏi, trao đổi và thảo luận với ông Nguyễn Hồng Hải về những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn hoạt động của Agribank trong thời gian vừa qua và những  vấn đề cần làm rõ hơn trong Nghị định 21 để các TCTD hiểu và tổ chức triển khai đúng quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Chương trình tập huấn được tổ chức trong phạm vi 1 ngày, thực sự bổ ích, giúp cán bộ Agribank nói chung và Agribank Nam Định nói riêng có thể hiểu rõ, triển khai đúng, hiệu quả Nghị định trên, qua đó phòng tránh được những rủi ro pháp lý có thể xảy ra liên quan đến việc nhận tài sản bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm.

Tap huan chuyen sau ve quy dinh thi hanh Bo luat Dan su 2

Xem 1802 lần

footer