Eximbank thu thêm phí vượt tin đối với dịch vụ SMS Banking từ ngày 01/04/2023

Thứ ba, 21 Tháng 3 2023 01:52

Từ ngày 01/04/2023, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) sẽ chính thức thu thêm phí vượt tin đối với dịch vụ SMS Banking biến động số dư.

Eximbank thu them phi vuot tin doi voi dich vu SMS Banking

Theo đó, đối với khách hàng cá nhân, có số lượng tin SMS Banking biến động số dư nhỏ hơn 50 tin/tháng, Eximbank sẽ áp dụng mức thu phí theo biểu phí hiện hành; đối với khách hàng cá nhân, có số lượng tin SMS Banking biến động số dư lớn hơn hoặc bằng 50 tin/tháng, Eximbank sẽ áp dụng mức thu phí theo biểu phí hiện hành và thu thêm 55.000 đồng/1 tháng/tài khoản/thuê bao; đối với khách hàng doanh nghiệp, có số lượng tin SMS Banking biến động số dư nhỏ hơn 80 tin/tháng, Eximbank sẽ áp dụng mức thu phí theo biểu phí hiện hành; đối với khách hàng doanh nghiệp, có số lượng tin SMS Banking biến động số dư lớn hơn hoặc bằng 80 tin/tháng, Eximbank sẽ áp dụng mức thu phí theo biểu phí hiện hành và thu thêm 55.000 đồng/1 tháng/tài khoản/thuê bao;

(Nguồn: Eximbank)

Xem 192 lần

footer