VPBank Tân Uyên khai trương hoạt động từ 20/03/2023

Thứ ba, 21 Tháng 3 2023 01:45

Ngày 20/03/2023, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Bình Dương (VPBank Bình Dương) chính thức khai trương hoạt động Phòng giao dịch Tân Uyên (VPBank Tân Uyên) trực thuộc trực thuộc chi nhánh tại thửa đất số 13, tờ bản đồ số 10, đường DT747, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, VPBank Tân Uyên có tên đầy đủ tiếng Việt là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Dương - Phòng giao dịch Tân Uyên. VPBank Tân Uyên, có địa chỉ trụ sở tại thửa đất số 13, tờ bản đồ số 10, đường DT747, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, với giấy chứng nhận đăng ký số 00002 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 07/03/2023. Ngành nghề kinh doanh của VPBank Tân Uyên là kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Đồng thời, VPBank Tân Uyên là đại diện pháp nhân, có con dấu, bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống VPBank.

(Nguồn: VPBank)

Xem 142 lần

footer