VietinBank Trà Vinh mời cung cấp dịch vụ bảo vệ

Thứ sáu, 17 Tháng 3 2023 07:37

Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Trà Vinh (VietinBank Trà Vinh) thông báo mời và lựa chọn các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm tham gia chào giá gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh tại chi nhánh và các phòng giao dịch trực thuộc”.

> VietinBank Hùng Vương mời cung cấp dịch vụ bảo vệ

VietinBank Sông Công mời cung cấp dịch vụ bảo vệ

Cụ thể, VietinBank Trà Vinh, có địa chỉ tại 38A Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 1, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (Điện thoại: 0294 3863 827; Mã số thuế: 0100111948-045). VietinBank Trà Vinh thông báo cần thuê dịch vụ bảo vệ tại chi nhánh và các phòng giao dịch trực thuộc.

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ 8h00 ngày 21/3/2023 đến 8h00 ngày 28/3/2023 (trong giờ hành chính). Đồng thời, VietinBank Trà Vinh sẽ cung cấp miễn phí hồ sơ dự thầu tại chi nhánh. Thời điểm đóng thầu là 10h00 ngày 28/3/2023 và bắt đầu mở thầu từ 10h30 ngày 28/3/2023.

VietinBank Trà Vinh sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định. Thời gian thực hiện hợp đồng là 9 tháng (từ ngày 1/4/2023 đến ngày 31/12/2023).

(Nguồn: VietinBank)

Xem 220 lần

footer