Bac A Bank chốt danh sách trái chủ (đợt 2) để đăng ký chứng khoán tập trung tại VSD

Thứ năm, 16 Tháng 3 2023 03:59

Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank; mã trái phiếu: BAB) thông báo, ngày 17/03/2023, sẽ là ngày chốt danh sách trái chủ (Người sở hữu trái phiếu) để thực hiện đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Việc chốt danh sách trái chủ của BAB nhằm đăng ký chứng khoán tập trung tại VSD và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, các trái phiếu do BAB phát hành 27/02/2023, có mã trái phiếu là BAB202202-07L, BAB202202-07C và BAB202202-08C. Trong đó, có 47.000 trái phiếu BAB202202-07L (tương đương 4.700.000.000 đồng) và 100.500 trái phiếu BAB202202-07C (tương đương 10.050.000.000 đồng), với ngày đáo hạn là 27/02/2030. Ngoài ra, còn có 58.000 trái phiếu BAB202202-08C (tương đương 5.800.000.000 đồng), với ngày đáo hạn là 27/02/2031.

Vì vậy, trái chủ có nhu cầu thay đổi thông tin nhận diện người sở hữu hãy thực hiện thay đổi tại các điểm giao dịch của Bac A Bank, chậm nhất vào ngày 17/3/2023.

Sau khi trái phiếu của Bac A Bank được chấp thuận đăng ký tập trung tại VSD và được niêm yết trên HNX, để thực hiện các giao dịch liên quan đến trái phiếu của BAB, nhà đầu tư/trái chủ phải mở tài khoản lưu ký, thực hiện lưu ký trái phiếu (nếu có) tại các thành viên lưu ký theo quy định hiện hành.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

(Nguồn: Bac A Bank)

Xem 488 lần

footer